Wykonaj diagnozę działu marketingu

Każda firma jest inna. Podobnie jest z działami marketingu.

Nawet jeżeli te same problemy powtarzają się w różnych firmach,
to występują one w różnych konfiguracjach i mają różne przyczyny.

Zidentyfikowanie przyczyn jest kluczem do rozwiązania problemów
z którymi mierzy się dział marketingu. Najpopularniejsze wśród nich to przeciążenie, niedobór ludzi, chaos i braki organizacyjne,
presja czasu, problemy z mierzalnością, wymagania co do kreatywności i wpływu na biznes.

To typowe objawy różnych stanów chorobowych. Nie zawsze jednak jest to stan chorobowy marketingu, często to stan chorobowy organizacji objawia się w marketingu niczym w soczewce.

Diagnozę sytuacji ułatwia nam zewnętrzna perspektywa. Możliwość porównania tej konkretnej sytuacji z innymi przypadkami.
Nie bez znaczenia jest także to, że każdy z nas spędził w marketingu średnio dekadę i sami przeżyliśmy swoje wzloty i upadki.

Kiedy jesteśmy już uzbrojeni w całą wiedzą na temat sytuacji działu marketingu w danej organizacji to jesteśmy w stanie zasugerować konkretne zalecenia. To one są celem diagnozy. Cała operacja w zależności od wielkości firmy i wielkości działu marketingu proces trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Rezultatem jest dokument w którym opisujemy: proces, wyniki, obserwacje, wnioski i przede wszystkim wspomniane zalecenia.
Warto zaznaczyć, że kierujemy się zasadą “Minimum zmian, Maksimum rezultatów”.

Naszym celem nie jest rewolucja, ale ewolucja na skalę potrzeb i możliwości. Najbardziej optymalny model współpracy to projekt.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej po prostu zadzwoń. Z naszej perspektywy każda rozmowa to także okazja do poszerzenia wiedzy.

Zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy.

    Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe będą przetwarzane przez firmę MKTOUT w celu przedstawienia mi oferty handlowej. Szczegółowy sposób przetwarzania został opisany w Polityce Prywatności.

    Skąd nazwa MKTOUT?

    W MKTOUT chcemy pomagać firmom budować lepsze relacje z ich klientami poprzez transformacje cyfrową, kulturową i organizacyjną w działach marketingu. Traktujemy marketing jako jedną z najważniejszych funkcji biznesowych.

    Dążymy do tego, by dział marketingu był zwięzły, komunikatywnie i organizacyjnie efektywny, stąd symbolizujemy go skróconą nazwą MKT, a słowo OUT symbolizuje potęgowanie siły marketingu w biznesie, dzięki outsourcingowi procesów marketingowych.