Polityka prywatności

Jeżeli w trakcie korzystania ze strony mktout.com przekazałeś nam jakiekolwiek dane osobowe, ten dokument opisuje szczegółowo co stanie się z nimi dalej. 

Jeżeli piszemy poniżej o stronie, mamy na myśli stronę www mktout.com. 

Jeżeli piszemy o RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Kim jesteśmy?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest  Piotr Golczyk prowadzący działalności gospodarczą pod firmą Piotr Golczyk Mktout z siedziba w Krakowie, Jana Brzechwy 6a, (NIP 6281638386).

Możesz się z nim skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]

Jakie dane osobowe zbieramy? 

 1. W przypadku gdy wypełnisz na naszej stronie formularz kontaktowy przekażesz nam swoje imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz branżę w jakiej działasz.  
 2. W przypadku gdy pobierasz z naszej strony jakiekolwiek raporty, badania bądź inne opracowania, przekazujesz nam swój adres e-mail.
 3. W przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę, mogą być także przekazywane nam takie dane osobowe jak Twój adres IP, dane geolokalizacyjne oraz to z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz.

Oczywiście, nie w każdym przypadku i nie wszystkie spośród tych danych będą
w ogóle danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, jednakże mogą nimi być, a co za tym idzie, będą przez nas jak dane osobowe.

W jakich celach je zbieramy i jaka jest tzw. podstawa przetwarzania?

 1. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy jedynie w celu przedstawienia oferty handlowej, danych tych użyjemy w tylko w tym celu. W tej sytuacji, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia przez nas działań przed zawarciem ewentualnej umowy między nami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
 2. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy, ale wyraziłeś też zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych i przesyłania newslettera, a także jeśli zostawiłeś na swój adres e-mail w trakcie pobierania z naszej strony raportów, badań bądź opracowań,  będziesz od nas otrzymywać wiadomości e-mail, będące głównie newsletterem informacyjnym i edukacyjnym zawierającym jednak także wiadomości o charakterze naszych ofert handlowych. W tej sytuacji przetwarzanie Twoich danych opiera się o Twoją własną zgodę (zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 3. Dane pozostawiane przez Ciebie w trakcie odwiedzania naszej strony będą wykorzystywane przez nas w celach prowadzenia analityki zachowań użytkowników. W tej sytuacji przetwarzanie Twoich danych opiera się
  o Twoją własną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Komu przesyłamy dane osobowe?

Dane osobowe przesłamy wyłacznie do tzw. procesorów danych, to znaczy, do podmiotów z którymi łączą nas zawsze umowy powierzenia przetwarzania danych i które jeśli dokonują jakichkolwiek operacji na danych, to robią to zawsze wyłącznie w naszym imieniu i naszych, wymienionych wyżej celach. Jest to np. Google Ireland ltd. świadczący dla nas usługi Google docs itp. 

Oznacza to, że nigdy nie przesyłamy Twoich danych żadnym podmiotom, które mogłyby przetwarzać je w swoich własnych celach np. w celu marketingu bezpośredniego (spam mailowy). 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy jedynie w celu przedstawienia oferty handlowej, dane Twoje przechowujemy przez okres 1 roku. W naszej opinii jest to okres  którym w zwykłym toku prowadzenia działalności takiej jak nasza, dane te mogą mieć jakiekolwiek ekonomiczne i celowościowe powiązanie z podstawą przetwarzania. 
 2. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy, ale wyraziłeś też zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych i przesyłania newslettera, a także jeśli zostawiłeś nam swój adres e-mail w trakcie pobierania z naszej strony raportów, badań bądź opracowań, będziemy przetwarzać go w celach wskazanych powyżej do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. 
 3. Dane pozostawiane przez Ciebie w trakcie odwiedzania naszej strony będą wykorzystywane przez nas w celach prowadzenia analityki zachowań użytkowników, będziemy przetwarzać go w celach wskazanych powyżej do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie (żądania ich usunięcia). 

Jak chronimy twoje dane?

 1. Przesyłanie Twoich danych osobowych odbywa się zawsze za pomocą szyfrowanych protokołów. 
 2. Jezeli dane są przechowywane w pamięci trwałej komputerów bądź urządzeń mobilnych, to jedynie takich do których dostęp ograniczony jest przez hasło. 
 3. Kopie danych przechowywana jest w rozwiązaniach chmurowych do których dostęp możliwy jest wyłącznie przy pomocy loginu i hasła. 
 4. Co do zasady używamy jedynie haseł uznawanych za tzw. silne oraz dokonujemy ich zmiany nie rzadziej niż co 90 dni. 

Czego możesz od nas żądać i jakie masz prawa?

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz się do nas zwrócić z żądaniem dostępu do swoich danych (tzn. wskazania przez nas, jakie dokładnie Twoje dane osobowe posiadamy, od kiedy itd.), a także, że mamy obowiązek: 

 1. sprostować lub uzupełnić te spośród Twoich danych które są nieprawidłowe bądź niepełne
 2. usunąć całkowicie Twoje dane osobowe (pod warunkiem, że zachodzą przesłanki z art. 17 RODO)
 3. ograniczyć przetwarzanie (np. o część danych bądź celów przetwarzania)pod warunkiem, że zachodzą przesłanki z art. 18 RODO)
 4. umożliwić łatwe przeniesienie całości lub części posiadanych przez nas Twoich danych do innego, wskazanego przez Ciebie administratora 

Pamiętaj, też że w przypadkach gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać, jednakże nie ma to wpływu na przetwarzanie przed jej wycofaniem i nie jest to równoznaczne z usunięciem Twoich danych. 

Pamiętaj, że w jeżeli twierdzisz, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Jesteś gotowy na rozmowę?

Skąd nazwa MKTOUT?

W MKTOUT chcemy pomagać firmom budować lepsze relacje z ich klientami poprzez transformacje cyfrową, kulturową i organizacyjną w działach marketingu. Traktujemy marketing jako jedną z najważniejszych funkcji biznesowych.

Dążymy do tego, by dział marketingu był zwięzły, komunikatywnie i organizacyjnie efektywny, stąd symbolizujemy go skróconą nazwą MKT, a słowo OUT symbolizuje potęgowanie siły marketingu w biznesie, dzięki outsourcingowi procesów marketingowych.