Odblokowanie potencjału

Musisz chcieć usprawnień.

Zalecenia mają różny charakter i część z nich zawsze dotyczy samego działu marketingu.

Tak jak zalecenia nie prowadzą same do leczenia, tak samo
w przypadku działu marketingu i firmy, konieczne jest wsparcie kogoś, kto poświęci całemu procesowi odpowiednią ilość czasu
i zaangażowania.

Osobom, które w organizacji są od dawna bardzo trudno jest przeprowadzić efektywną zmianę samodzielnie.
Są uwikłani w struktury, zwyczaje, normy i przestają odróżniać realne blokady i szanse od tych wirtualnych. Po prostu są częścią organizmu.

Nowa osoba ma zazwyczaj określony horyzont czasowy współpracy i nie zinternalizowała zachowań, które mogłyby przeszkodzić w realizacji zadania.

Dlatego na tym etapie najlepiej sprawdzi się dłuższa współpraca w formie interim-managementu, szkoleń i bieżącego coachingu i mentoringu.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że tego typu operacje nie mają szans udać się bez wsparcia z samej góry organizacji.
Firma musi chcieć usprawnień i bez tego nic się nie wydarzy.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej po prostu zadzwoń. Z naszej perspektywy każda rozmowa to także okazja do poszerzenia wiedzy.

Zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy.

    Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe będą przetwarzane przez firmę MKTOUT w celu przedstawienia mi oferty handlowej. Szczegółowy sposób przetwarzania został opisany w Polityce Prywatności.

    Skąd nazwa MKTOUT?

    W MKTOUT chcemy pomagać firmom budować lepsze relacje z ich klientami poprzez transformacje cyfrową, kulturową i organizacyjną w działach marketingu. Traktujemy marketing jako jedną z najważniejszych funkcji biznesowych.

    Dążymy do tego, by dział marketingu był zwięzły, komunikatywnie i organizacyjnie efektywny, stąd symbolizujemy go skróconą nazwą MKT, a słowo OUT symbolizuje potęgowanie siły marketingu w biznesie, dzięki outsourcingowi procesów marketingowych.