Wsparcie przy zarządzaniu lub outsourcing działu marketingu

To kolejny model wdrażania zaleceń.

Zalecenia wypracowane podczas diagnozy można wdrożyć na dwa sposoby.

Pomagając aktualnemu szefowi odpowiednio manewrować sterem czyli wspierać go konsultingowo, doradczo i mentorsko albo chwycić za stery i samodzielnie poprowadzić dział przez zmianę.

To która ścieżka zostanie wybrana zależy od wielu czynników ale najbardziej popularnym jest ten związany z istniejącą strukturą działu marketingu.

Tam gdzie nie ma wyraźnego lidera lub lider wycofał się z roli, tam najlepszym modelem będzie przejęcie sterów czyli outsourcing szefa marketingu, części lub całego działu.

Tam gdzie lider jest aktywny, jednak z różnych powodów nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić zmiany,  adekwatny będzie konsulting połączony z mentoringiem.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej po prostu zadzwoń. Z naszej perspektywy każda rozmowa to okazja do poszerzenia wiedzy.

Zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy.

    Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe będą przetwarzane przez firmę MKTOUT w celu przedstawienia mi oferty handlowej. Szczegółowy sposób przetwarzania został opisany w Polityce Prywatności.

    Skąd nazwa MKTOUT?

    W MKTOUT chcemy pomagać firmom budować lepsze relacje z ich klientami poprzez transformacje cyfrową, kulturową i organizacyjną w działach marketingu. Traktujemy marketing jako jedną z najważniejszych funkcji biznesowych.

    Dążymy do tego, by dział marketingu był zwięzły, komunikatywnie i organizacyjnie efektywny, stąd symbolizujemy go skróconą nazwą MKT, a słowo OUT symbolizuje potęgowanie siły marketingu w biznesie, dzięki outsourcingowi procesów marketingowych.